massage norrköping

Massage Norrköping med Svensk klassisk massage och Idrottsmassage

Massage Norrköping utgörs av svensk klassisk massage och idrottsmassage vilket är djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem.

massage norrköping
massage norrköping
massage norrköping

Svensk klassisk massage

Massage Norrköping Svensk klassisk massage är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*
*Triggerpunktsbehandling
En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning och muskeltöjning