KBAM

Samtalsterapi Norrköping

KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

KBAM

Samtalsterapi Norrköping

KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Samtalsterapi Norrköping

En investering för framtiden!

Samtalsterapi  Norrköping

Anledningarna att gå i samtalsterapi Norrköping kan vara många, till exempel att komma ur livskriser, bearbeta sorg, hantera relationer till sig själv, sin partner, föräldrar, barn och kollegor. Det kan även handla om att hantera ångest, oro eller stress. Alla anledningar och orsaker är lika viktiga. Att arbeta med att utveckla sig själv, att få en bättre insikt i relationen till oss själva och till andra, att lösa upp känslomässiga och mentala ”knutar” är värdefulla investeringar i Dig själv.

Genom att gå i samtalsterapi kan Du få de rätta verktygen för att utvecklas, bryta mönster och förändra. Allt detta leder vidare och gör så att vi kommer framåt. Att gå i samtalsterapi är en investering för framtiden.

Samtalsterapi Norrköping

Samtalsterapi  Norrköping

Anledningarna att gå i samtalsterapi Norrköping kan vara många, till exempel att komma ur livskriser, bearbeta sorg, hantera relationer till sig själv, sin partner, föräldrar, barn och kollegor. Det kan även handla om att hantera ångest, oro eller stress.

Alla anledningar och orsaker är lika viktiga. Att arbeta med att utveckla sig själv, att få en bättre insikt i relationen till oss själva och till andra, att lösa upp känslomässiga och mentala ”knutar” är värdefulla investeringar i Dig själv.

Genom att gå i samtalsterapi kan Du få de rätta verktygen för att utvecklas, bryta mönster och förändra. Allt detta leder vidare och gör så att vi kommer framåt. Att gå i samtalsterapi är en investering för framtiden.

 

Samtalsterapi Norrköping

Samtalsterapi  Norrköping

Anledningarna att gå i samtalsterapi Norrköping kan vara många, till exempel att komma ur livskriser, bearbeta sorg, hantera relationer till sig själv, sin partner, föräldrar, barn och kollegor. Det kan även handla om att hantera ångest, oro eller stress.

Alla anledningar och orsaker är lika viktiga. Att arbeta med att utveckla sig själv, att få en bättre insikt i relationen till oss själva och till andra, att lösa upp känslomässiga och mentala ”knutar” är värdefulla investeringar i Dig själv.

Genom att gå i samtalsterapi kan Du få de rätta verktygen för att utvecklas, bryta mönster och förändra. Allt detta leder vidare och gör så att vi kommer framåt. Att gå i samtalsterapi är en investering för framtiden.

 

Samtalsterapi Norrköping
Samtalsterapi Norrköping

Samtalsterapi Norrköping

Inom samtalsterapi Norrköping arbetar jag både med individuell- och parterapi. I båda fallen är samtalet det centrala. Med samtalet som verktyg utforskar vi varför olika saker händer i Ditt/Ert liv/relation.
Då vi fått insikten om varför olika saker inträffar söker vi efter förståelsen för hur Du/Ni i framtiden ska möta upp detta och vilka förutsättningar som finns för att kunna förändra.

I vissa fall kan inte alla delar lösas med enbart samtal. Då kan vi ta hjälp av andra verktyg som andnings- och regressionsterapi.

Tack vare en kombination av samtal, andning och regressionsterapi har vi möjlighet att möta grundorsaker och uppnå förståelse.

Samtalsterapi Norrköping

Inom samtalsterapi Norrköping arbetar jag både med individuell- och parterapi.

I båda fallen är samtalet det centrala. Med samtalet som verktyg utforskar vi varför olika saker händer i Ditt/Ert liv/relation.
Då vi fått insikten om varför olika saker inträffar söker vi efter förståelsen för hur Du/Ni i framtiden ska möta upp detta och vilka förutsättningar som finns för att kunna förändra.

I vissa fall kan inte alla delar lösas med enbart samtal. Då kan vi ta hjälp av andra verktyg som andnings- och regressionsterapi.

Tack vare en kombination av samtal, andning och regressionsterapi har vi möjlighet att möta grundorsaker och uppnå förståelse.

 

Samtalsterapi Norrköping

Regressionsterapi Norrköping

Inom regressionsterapi Norrköping arbetar jag som regressionsterapeut. Regressionsterapi är en metod där man under djup avslappning och i kombination med samtal arbetar med att möta och/eller se grundorsakerna till varför Du omedvetet och upprepat återskapar vissa känslomässigt smärtsamma upplevelser i din relation till dig själv eller andra.

Regressionsterapi är en symboliserings metod för att lättare upptäcka dessa mönster så att Du sedan ska kunna bearbeta dem och därefter förändra Ditt beteende

Regressionsterapi Norrköping
SER-terapi Norrköping

SER-terapi Norrköping

Inom SER-terapi Norrköping arbetar jag som SER-terapeut. Detta innebär att jag arbetar med att hjälpa människor att se sig själva i sitt nuvarande sammanhang utifrån sin historia och sin önskade framtid.

Vi tittar tillsammans på olika livsskeden som lett fram till den plats där personen befinner sig nu och vart den önskar nå i framtiden, allt detta görs i relation till personen själv och sin omgivning.

SER-terapin utgår ifrån att människan är en helhet av kropp, själ, intellekt och känsla och denna helhet samverkar i relationen till oss själva och andra. Målet med terapin är att hitta hem i sig själv och i sina relationer.
Jag arbetar både med individuell- och parterapi. Jag följer sekretesslagen.

 

Är du intresserad, läs mer om SER-terapi.

SER-terapi Norrköping

Inom SER-terapi Norrköping arbetar jag som SER-terapeut. Detta innebär att jag arbetar med att hjälpa människor att se sig själva i sitt nuvarande sammanhang utifrån sin historia och sin önskade framtid.

Vi tittar tillsammans på olika livsskeden som lett fram till den plats där personen befinner sig nu och vart den önskar nå i framtiden, allt detta görs i relation till personen själv och sin omgivning.

SER-terapin utgår ifrån att människan är en helhet av kropp, själ, intellekt och känsla och denna helhet samverkar i relationen till oss själva och andra. Målet med terapin är att hitta hem i sig själv och i sina relationer.
Jag arbetar både med individuell- och parterapi. Jag följer sekretesslagen.

Är du intresserad, läs mer om SER-terapi.

SER-terapi Norrköping

Regressionsterapi Norrköping

Inom regressionsterapi Norrköping arbetar jag som regressionsterapeut. Regressionsterapi är en metod där man under djup avslappning och i kombination med samtal arbetar med att möta och/eller se grundorsakerna till varför Du omedvetet och upprepat återskapar vissa känslomässigt smärtsamma upplevelser i din relation till dig själv eller andra.

Regressionsterapi är en symboliserings metod för att lättare upptäcka dessa mönster så att Du sedan ska kunna bearbeta dem och därefter förändra Ditt beteende

Regressionsterapi Norrköping

Parterapi Norrköping

Inom parterapi Norrköping arbetar jag både med individuell- och parterapi.
I båda fallen är samtalet det centrala. Med samtalet som verktyg utforskar vi varför olika saker händer i Ditt/Ert liv/relation.

Då vi fått insikten om varför olika saker inträffar söker vi efter förståelsen för hur Du/Ni i framtiden ska möta upp detta och vilka förutsättningar som finns för att kunna förändra.

I vissa fall kan inte alla delar lösas med enbart samtal. Då kan vi ta hjälp av andra verktyg som andnings- och regressionsterapi. Tack vare en kombination av samtal, andning och regressionsterapi har vi möjlighet att möta grundorsaker och uppnå förståelse.

 

Parterapi Norrköping

Parterapi Norrköping

Inom parterapi Norrköping arbetar jag både med individuell- och parterapi.
I båda fallen är samtalet det centrala. Med samtalet som verktyg utforskar vi varför olika saker händer i Ditt/Ert liv/relation.

Då vi fått insikten om varför olika saker inträffar söker vi efter förståelsen för hur Du/Ni i framtiden ska möta upp detta och vilka förutsättningar som finns för att kunna förändra.

I vissa fall kan inte alla delar lösas med enbart samtal. Då kan vi ta hjälp av andra verktyg som andnings- och regressionsterapi. Tack vare en kombination av samtal, andning och regressionsterapi har vi möjlighet att möta grundorsaker och uppnå förståelse.

 

Parterapi Norrköping
Andningsterapi Norrköping

Andningsterapi, Energi Flow Breathing (EFB-metoden)

EFB är en djupgående och kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. EFB kan göras enskilt eller i grupp. Genom att fokusera på andningen, kroppens och benens position kan Du/Ni koppla bort det intellektuella och logiska tänkandet.

Detta gör att tidigare händelser och känslominnen, som behöver bearbetas för Din/Er fortsatta process och utvecklig, kan träda fram.

Andningsterapi, Energi Flow Breathing (EFB-metoden)2

EFB är en djupgående och kraftfull andningsmetod som kombineras med samtal. EFB kan göras enskilt eller i grupp. Genom att fokusera på andningen, kroppens och benens position kan Du/Ni koppla bort det intellektuella och logiska tänkandet.

Detta gör att tidigare händelser och känslominnen, som behöver bearbetas för Din/Er fortsatta process och utvecklig, kan träda fram.

Andningsterapi Norrköping

Massageterapi Norrköping

Mitt arbetssätt

Med massageterapi menar jag djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem. Det ser man på huden som blir rödflammig. Enligt min kliniska erfarenhet påverkar effektiv massageterapi musklerna så att de blir mer avslappnade samtidigt som smärta i muskler och leder minskar. För att åstadkomma detta använder jag mig av tekniker från svensk klassisk massage, idrottsmassage, muskeltöjning, tuinamassage och kopping.

Som massageterapeuter masserar jag alltså inte bara i friskvårdande syfte, utan ger också vid behov direkt behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. Det kan vara stelhet, trötthet och värk i muskler och leder. Det kan vara nackspärr, musarm, spänningshuvudvärk, idrottsskador, med mera. Jag behandlar dina muskler och ger vid behov råd om stretching och träning. Om jag anser att du behöver kompletterande behandling eller träning rekommenderar jag dig vidare till kiropraktor/naprapat eller sjukgymnast.

Fortsätt läs

 Massageterapi Norrköping

Massageterapi Norrköping

Mitt arbetssätt

Med massageterapi menar jag djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem. Det ser man på huden som blir rödflammig. Enligt min kliniska erfarenhet påverkar effektiv massageterapi musklerna så att de blir mer avslappnade samtidigt som smärta i muskler och leder minskar. För att åstadkomma detta använder jag mig av tekniker från svensk klassisk massage, idrottsmassage, muskeltöjning, tuinamassage och kopping.

Som massageterapeuter masserar jag alltså inte bara i friskvårdande syfte, utan ger också vid behov direkt behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. Det kan vara stelhet, trötthet och värk i muskler och leder. Det kan vara nackspärr, musarm, spänningshuvudvärk, idrottsskador, med mera. Jag behandlar dina muskler och ger vid behov råd om stretching och träning. Om jag anser att du behöver kompletterande behandling eller träning rekommenderar jag dig vidare till kiropraktor/naprapat eller sjukgymnast.

Fortsätt läs

 Massageterapi Norrköping
 Massageterapi Norrköping

För bästa effekt av en massagebehandling är mitt generella råd att du efteråt helst ska ta det lugnt, vila och dricka mycket vatten. Har du till exempel fått djupare, mer behandlande massageterapi på överkroppen bör du helst undvika att styrketräna överkroppen efteråt samma dag, men det går bra att träna benen.

Bra att veta:
Vissa behandlingar är inte lämpliga om du är sjuk eller gravid. Var därför noga med att ange ditt hälsotillstånd när du bokar tid hos oss så att vi kan föreslå den behandling som passar bäst för Dig.

Första gången du besöker mig kommer jag att fylla i ett journalkort i form av en A4-sida. Ett syfte med journalen är att jag ska få vetskap om ifall du har någon skada eller sjukdom som kräver att vi vidtar försiktighet eller speciella åtgärder. Ett annat syfte med journalen är att jag ska få information om dig och dina eventuella problem med muskler och leder, så att jag kan hjälpa dig så bra som möjligt.

För bästa effekt av en massagebehandling är mitt generella råd att du efteråt helst ska ta det lugnt, vila och dricka mycket vatten. Har du till exempel fått djupare, mer behandlande massageterapi på överkroppen bör du helst undvika att styrketräna överkroppen efteråt samma dag, men det går bra att träna benen.

Bra att veta:
Vissa behandlingar är inte lämpliga om du är sjuk eller gravid. Var därför noga med att ange ditt hälsotillstånd när du bokar tid hos oss så att vi kan föreslå den behandling som passar bäst för Dig.

Första gången du besöker mig kommer jag att fylla i ett journalkort i form av en A4-sida. Ett syfte med journalen är att jag ska få vetskap om ifall du har någon skada eller sjukdom som kräver att vi vidtar försiktighet eller speciella åtgärder. Ett annat syfte med journalen är att jag ska få information om dig och dina eventuella problem med muskler och leder, så att jag kan hjälpa dig så bra som möjligt.

 Massageterapi Norrköping

Svensk klassisk massage

Detta kan liknas vid ”vanlig” massage och är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*

*Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning, koppningsmassage (se ovan) och muskeltöjning. Om inte det hjälper får man titta på andra faktorer såsom arbetsbelastning, stress och näringsintag.

Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage

Detta kan liknas vid ”vanlig” massage och är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*

*Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning, koppningsmassage (se ovan) och muskeltöjning. Om inte det hjälper får man titta på andra faktorer såsom arbetsbelastning, stress och näringsintag.

Svensk klassisk massage
Idrottsmassage

Idrottsmassage

Idrottsmassage är till för personer med spända, stela och värkande muskler som behöver djup och effektiv knådning. Massagen är intensiv och kan tidvis vara smärtsam, men det brukar kännas mycket skönt direkt efter. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*

*Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning, koppningsmassage (se ovan) och muskeltöjning. Om inte det hjälper får man titta på andra faktorer såsom arbetsbelastning, stress och näringsintag.

Idrottsmassage

Idrottsmassage är till för personer med spända, stela och värkande muskler som behöver djup och effektiv knådning. Massagen är intensiv och kan tidvis vara smärtsam, men det brukar kännas mycket skönt direkt efter. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*

*Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning, koppningsmassage (se ovan) och muskeltöjning. Om inte det hjälper får man titta på andra faktorer såsom arbetsbelastning, stress och näringsintag.

Idrottsmassage

Stretching/muskeltöjning

Används för att minska spänning och stramhet i muskler så att rörligheten ökar.

Muskeltöjningen kan utföras under behandling genom att massageterapeuten töjer mottagarens muskulatur, men vanligast är att terapeuten visar hur man töjer själv så att personen kan göra det till en vana att stretcha exempelvis efter fysisk träning.

KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Stretching/muskeltöjning

Används för att minska spänning och stramhet i muskler så att rörligheten ökar.

Muskeltöjningen kan utföras under behandling genom att massageterapeuten töjer mottagarens muskulatur, men vanligast är att terapeuten visar hur man töjer själv så att personen kan göra det till en vana att stretcha exempelvis efter fysisk träning.

massageterapi
Tuinamassage

Tuinamassage för, balans och ökat energiflöde

Tuinamassage härstammar från Kina och är en djupgående behandlingsteknik inom traditionell kinesisk medicin. Man använder både akupressur och olika mobiliseringsgrepp. Behandlingen syftar till att balansera yin och yang i meridianer och organ, att stimulera immunsystemet och att reglera energi- och blodflödet.

Tuinamassage för, balans och ökat energiflöde

Tuinamassage härstammar från Kina och är en djupgående behandlingsteknik inom traditionell kinesisk medicin. Man använder både akupressur och olika mobiliseringsgrepp. Behandlingen syftar till att balansera yin och yang i meridianer och organ, att stimulera immunsystemet och att reglera energi- och blodflödet.

Tuinamassage

Koppning

Koppning är en gammal traditionell läkekonst som även idag är vanligt förekommande i Kina. I Europa använde man sig av koppning inom sjukvården fram till början av 1900-talet.

Hur det går till?
Koppar av plast eller glas sätts på huden. Luften dras ur kopparna och ett vakuum skapas. Då vakuumet skapas dras huden och det ytliga muskellagret in i kopparna. Detta gör att det spänner lätt i huden. Koppning kan användas som ensam behandlingsmetod eller i kombination med massage. I vissa fall kan koppningsmassage utföras, då dras kopparna fram och tillbaka över behandlingsstället.

Vad ger koppning?
Undertrycket som bildas i kopparna påverkar bindväven i muskler och underhud samt omsättningen i lymfsystemet.

Muskler:
Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela och smärtande muskler. Fortsätt läs

Koppning

Koppning

Koppning är en gammal traditionell läkekonst som även idag är vanligt förekommande i Kina. I Europa använde man sig av koppning inom sjukvården fram till början av 1900-talet.

Hur det går till?
Koppar av plast eller glas sätts på huden. Luften dras ur kopparna och ett vakuum skapas. Då vakuumet skapas dras huden och det ytliga muskellagret in i kopparna. Detta gör att det spänner lätt i huden. Koppning kan användas som ensam behandlingsmetod eller i kombination med massage. I vissa fall kan koppningsmassage utföras, då dras kopparna fram och tillbaka över behandlingsstället.

Vad ger koppning?
Undertrycket som bildas i kopparna påverkar bindväven i muskler och underhud samt omsättningen i lymfsystemet.

Muskler:
Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela och smärtande muskler.

Koppning
Koppning

Lymfsystemet:
Lymfsystemets uppgift är att samla ihop och föra bort slaggprodukter som bildas vid cellernas metabolism. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas istället slaggprodukterna upp i bindväven och kan orsaka smärta i muskler och inflammation i leder.
Koppning ökar lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven.

Huden:
Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden och ger bättre fungerande svett- och talgkörtlar. Koppning drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Efter behandling
På de ställen i kroppen som har dålig blodcirkulation/omsättning uppstår blålila cirklar av koppningen. Dessa försvinner efter ca en vecka.

Lymfsystemet:
Lymfsystemets uppgift är att samla ihop och föra bort slaggprodukter som bildas vid cellernas metabolism. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas istället slaggprodukterna upp i bindväven och kan orsaka smärta i muskler och inflammation i leder.
Koppning ökar lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven.

Huden:
Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden och ger bättre fungerande svett- och talgkörtlar. Koppning drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Efter behandling
På de ställen i kroppen som har dålig blodcirkulation/omsättning uppstår blålila cirklar av koppningen. Dessa försvinner efter ca en vecka.

Koppning
KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Om Mig

Mitt namn är Niklas Vestling. Jag är född och uppvuxen i Österbotten. Jag utbildade mig tidigt till Parkträdgårdsmästare. Efter 25 år inom yrket, bland annat som Stadsträdgårdsmästare, beslutade jag mig så för att åter ta upp studierna. Denna gång till både samtals och massageterapeut.

Att se saker växa har alltid varit viktigt för mig oavsett om det har varit växter eller människor så steget mellan dessa yrken är egentligen inte särskilt långt. Att kombinera samtals- och massageterapi är mycket effektivt då det ger en helhetsbehandling av både kropp och själ.

Är du intresserad att läsa mer om kombinationen samtals- och massageterapi läs min uppsats Massageterapi i kombination med SER-terapi.

Jag har behandlingsansvarsförsäkring (behandlings skadeförsäkring) och följer sekretesslagen.

Om Mig

Mitt namn är Niklas Vestling. Jag är född och uppvuxen i Österbotten. Jag utbildade mig tidigt till Parkträdgårdsmästare. Efter 25 år inom yrket, bland annat som Stadsträdgårdsmästare, beslutade jag mig så för att åter ta upp studierna. Denna gång till både samtals och massageterapeut.

Att se saker växa har alltid varit viktigt för mig oavsett om det har varit växter eller människor så steget mellan dessa yrken är egentligen inte särskilt långt
Att kombinera samtals- och massageterapi är mycket effektivt då det ger en helhetsbehandling av både kropp och själ.

Är du intresserad att läsa mer om kombinationen samtals- och massageterapi läs min uppsats Massageterapi i kombination med SER-terapi

Jag har behandlingsansvarsförsäkring (behandlings skadeförsäkring) och följer sekretesslagen.

KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Om Mig

Mitt namn är Niklas Vestling. Jag är född och uppvuxen i Österbotten. Jag utbildade mig tidigt till Parkträdgårdsmästare. Efter 25 år inom yrket, bland annat som Stadsträdgårdsmästare, beslutade jag mig så för att åter ta upp studierna. Denna gång till både samtals och massageterapeut.

Att se saker växa har alltid varit viktigt för mig oavsett om det har varit växter eller människor så steget mellan dessa yrken är egentligen inte särskilt långt. Att kombinera samtals- och massageterapi är mycket effektivt då det ger en helhetsbehandling av både kropp och själ.

Är du intresserad att läsa mer om kombinationen samtals- och massageterapi läs min uppsats Massageterapi i kombination med SER-terapi

Jag har behandlingsansvarsförsäkring (behandlings skadeförsäkring) och följer sekretesslagen.

KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Massageterapi – Priser

Svensk klassisk massage, Idrottsmassage, eller Traditionell kinesisk massage, Tui na:
 • Tid: 60 min Pris: 600 kr Stamkundskort: 3 000 kr
 • Tid: 90 min Pris: 800 kr Stamkundskort: 4 000 kr
Koppning:
 • Tid: 30 min Pris: 400 kr Stamkundskort: 2 000 kr
Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.
massageterapi

Massageterapi – Priser

Svensk klassisk massage, Idrottsmassage, eller Traditionell kinesisk massage, Tui na:
 • Tid: 60 min Pris: 600 kr Stamkundskort: 3 000 kr
 • Tid: 90 min Pris: 800 kr Stamkundskort: 4 000 kr
Koppning:
 
 • Tid: 30 min Pris: 400 kr Stamkundskort: 2 000 kr
 
Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.
 
 
 
KBAM erbjuder samtal och massage terapi - en investering för framtiden!

Massageterapi – Priser

Svensk klassisk massage, Idrottsmassage, eller Traditionell kinesisk massage, Tui na:
 • Tid: 60 min Pris: 600 kr Stamkundskort: 3 000 kr
 • Tid: 90 min Pris: 800 kr Stamkundskort: 4 000 kr
Koppning:
 
 • Tid: 30 min Pris: 400 kr Stamkundskort: 2 000 kr
 
Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.
 
 
 
massageterapi
samtalterapi

Samtalsterapi – Priser

 • Samtalsterapi Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Parterapi Tid: 90 min, Pris: 1600 kr
 • Andningsterapi, Energi Flow Breathing (EFB-metoden) Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Regressionsterapi Tid: 120 min, Pris: 1600 kr
 • Företag får inkomma med förfrågan

Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

Samtalsterapi – Priser

 • Samtalsterapi Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Parterapi Tid: 90 min, Pris: 1600 kr
 • Andningsterapi, Energi Flow Breathing (EFB-metoden) Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Regressionsterapi Tid: 120 min, Pris: 1600 kr
 • Företag får inkomma med förfrågan

Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

samtalsterapi

Samtalsterapi – Priser

 • Samtalsterapi Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Parterapi Tid: 90 min, Pris: 1600 kr
 • Andningsterapi, Energi Flow Breathing (EFB-metoden) Tid: 55 min, Pris: 850 kr
 • Regressionsterapi Tid: 120 min, Pris: 1600 kr
 • Företag får inkomma med förfrågan

Avbokningsregler:
Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

samtalsterapi

BESTÄLL DIN TID IDAG VIA

KONTAKTA OSS

Du finner mig i Kneippens vårdcentral. Du beställer lätt tid till mig via boka direkt, gå dit nu.

Adress

Kneippens vårdcentral
Kneippgatan 4
603 36 Norrköping

Skicka oss mail via formuläret