Massage Norrköping med
Svensk klassisk massage och Idrottsmassage

massage norrköping

Massage norrköping med svensk massage

Massage Norrköping med svensk massage och idrottsmassage vilket är djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem.

massage norrköping

Massage norrköping med svensk massage

Massage norrköping med svensk massage är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*
*Triggerpunktsbehandling
En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning och muskeltöjning

massage norrköping

Massage norrköping med Idrottsmassage

Massage norrköping med Idrottsmassage är till för personer med spända, stela och värkande muskler som behöver djup och effektiv knådning. Idrottsmassage Norrköping är intensiv och kan tidvis vara smärtsam, men det brukar kännas mycket skönt efteråt. Triggerpunktsbehandling kan förekomma*

*Triggerpunktsbehandling
En triggerpunkt är en punkt eller sträng i en muskel (ibland annan vävnad) som är extra spänd och öm i förhållande till muskeln i övrigt. En aktiv triggerpunkt ger spontan smärta även utan beröring och ofta också utstrålning över ett visst område på kroppen. Vanliga utstrålningsområden är upp i huvudet och ner i armarna, och därför är huvudvärk eller ”musarm” vanliga symptom på aktiv triggerpunkt. Vanliga orsaker till att triggerpunkter bildas är fysisk och mental stress, överbelastning genom monotont arbete, stillasittande, dålig hållning och näringsbrist. Triggerpunkter kan oftast effektivt behandlas med specifik massage och pressur (tryck) i kombination med djupandning och muskeltöjning.
ng

massage norrköping
massage norrköping

Massage Norrköping – Mitt arbetssätt

Massage Norrköping utgörs av svensk klassisk massage och idrottsmassage vilket är djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem. Det ser man på huden som blir rödflammig. Enligt min kliniska erfarenhet påverkar effektiv massageterapi musklerna så att de blir mer avslappnade samtidigt som smärta i muskler och leder minskar. För att åstadkomma detta använder jag mig av tekniker från svensk klassisk massage, idrottsmassage och muskeltöjning.

Som massageterapeuter masserar jag alltså inte bara i friskvårdande syfte, utan ger också vid behov direkt behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. Det kan vara stelhet, trötthet och värk i muskler och leder. Det kan vara nackspärr, musarm, spänningshuvudvärk, idrottsskador, med mera. Jag behandlar dina muskler och ger vid behov råd om stretching och träning.

massage norrköping

Om jag anser att du behöver kompletterande behandling eller träning rekommenderar jag dig vidare till kiropraktor/naprapat eller sjukgymnast.

För bästa effekt av en massagebehandling är mitt generella råd att du efteråt helst ska ta det lugnt, vila och dricka mycket vatten. Har du till exempel fått djupare, mer behandlande massage på överkroppen bör du helst undvika att styrketräna överkroppen samma dag, men det går bra att träna benen.
Bra att veta:
Vissa behandlingar är inte lämpliga om du är sjuk eller gravid. Var därför noga med att ange ditt hälsotillstånd när du bokar tid hos mig så att vi kan föreslå den behandling som passar bäst för Dig.

Första gången du besöker mig kommer jag att fylla i ett journalkort. Ett syfte med journalen är att jag ska få vetskap om ifall du har någon skada eller sjukdom som kräver att vi vidtar försiktighet eller speciella åtgärder. Ett annat syfte med journalen är att jag ska få information om dig och dina eventuella problem med muskler och leder, så att jag kan hjälpa dig så bra som möjligt.

massage norrköping

massage norrköping med Stretching/muskeltöjning

Massage Norrköping Stretching/muskeltöjning används för att minska spänning och stramhet i muskler så att rörligheten ökar.
Muskeltöjningen kan utföras under behandling genom att jag töjer din muskulatur, men vanligast är att jag visar hur du ska töja själv så att du kan göra det till en vana att stretcha exempelvis efter fysisk träning.

Massage norrköping med Samtalsterapi Norrköping

Anledningarna att gå i samtalsterapi Norrköping kan vara många, till exempel att komma ur livskriser, bearbeta sorg, hantera relationer till sig själv, sin partner, föräldrar, barn och kollegor. Det kan även handla om att hantera ångest, oro eller stress. Alla anledningar och orsaker är lika viktiga. Att arbeta med att utveckla sig själv, att få en bättre insikt i relationen till oss själva och till andra, att lösa upp känslomässiga och mentala ”knutar” är värdefulla investeringar i Dig själv.
Genom att gå i samtalsterapi kan Du få de rätta verktygen för att utvecklas, bryta mönster och förändra. Allt detta leder vidare och gör så att vi kommer framåt. Att gå i samtalsterapi är en investering för framtiden.

Massage norrköping med Regressionsterapi Norrköping

Regressionsterapi Norrköping
Inom regressionsterapi Norrköping arbetar jag som regressionsterapeut. Regressionsterapi är en metod där man under djup avslappning och i kombination med samtal arbetar med att möta och/eller se grundorsakerna till varför Du omedvetet och upprepat återskapar vissa känslomässigt smärtsamma upplevelser i din relation till dig själv eller andra.
Regressionsterapi är en symboliserings metod för att lättare upptäcka dessa mönster så att Du sedan ska kunna bearbeta dem och därefter förändra Ditt beteende.

Massage norrköping med SER-terapi Norrköping

Inom SER-terapi Norrköping arbetar jag som SER-terapeut. Detta innebär att jag arbetar med att hjälpa människor att se sig själva i sitt nuvarande sammanhang utifrån sin historia och sin önskade framtid.
Vi tittar tillsammans på olika livsskeden som lett fram till den plats där personen befinner sig nu och vart den önskar nå i framtiden, allt detta görs i relation till personen själv och sin omgivning.
SER-terapin utgår ifrån att människan är en helhet av kropp, själ, intellekt och känsla och denna helhet samverkar i relationen till oss själva och andra. Målet med terapin är att hitta hem i sig själv och i sina relationer.
Jag arbetar både med individuell- och parterapi. Jag följer sekretesslagen.

Är du intresserad, läs mer om SER-terapi.

Massage norrköping med Hypnos Norrköping

Hypnos Norrköping arbetar med hypnoterapi vilket består av två delar – hypnos och psykoterapi. Hypnos är ett tillstånd i vilket en klient kan komma åt blockeringar av låst energi som finns i det förflutna. För att sedan kunna släppa taget om dessa blockeringar och få de färdigheter klienten behöver för att nå den framtid som hen vill ha krävs ett terapiförlopp vilket är en typ av psykoterapi.
Med hjälp av hypnosen försätts alltså det medvetna sinnet på paus genom avslappning och vi kan då arbeta direkt med klientens undermedvetna sinne. När vi nu har skapat förutsättning för en inre kommunikation har vi möjligt att påverka känslor, tankar och beteenden som klienten har. Viktigt att vet är att ingen kan tvingas att göra eller säga saker emot sin vilja i hypnosen.

Hypnoterapi passar bra för följande fall:

Om du vill förbättra din självkänsla
Om du vill uppnå dina mål
Om du vill hitta din kreativa känsla
Om du vill leva i nuet och släppa taget om saker som hänt i det förflutna
Om du vill förändra en känsla (t.ex. rädsla) som du upplever hindrar dig
Om du/ni vill förändra ett beteende (t.ex. kontrollbehov, svartsjuka) som du/ni upplever hindrar dig/er

Viktigt att veta är att jag inte behandlar/botar sjukdomar, det är vården till för. Jag arbetar för att hjälpa människor att utveckla sig själva.

Massage norrköping Parterapi Norrköping

Inom parterapi Norrköping arbetar jag både med individuell- och parterapi.
I båda fallen är samtalet det centrala. Med samtalet som verktyg utforskar vi varför olika saker händer i Ditt/Ert liv/relation.

Då vi fått insikten om varför olika saker inträffar söker vi efter förståelsen för hur Du/Ni i framtiden ska möta upp detta och vilka förutsättningar som finns för att kunna förändra.
I vissa fall kan inte alla delar lösas med enbart samtal. Då kan vi ta hjälp av andra verktyg som regressionsterapi och/eller hypnos. Tack vare en kombination av samtal, regressionsterapi och/eller hypnos har vi möjlighet att möta grundorsaker och uppnå förståelse.

Om mig – Niklas Vestling

Om mig – Niklas Vestling

Mitt namn är Niklas Vestling. Jag är född och uppvuxen i Österbotten. Jag utbildade mig tidigt till Parkträdgårdsmästare. Efter 25 år inom yrket, bland annat som Stadsträdgårdsmästare, beslutade jag mig så för att åter ta upp studierna. Denna gång till både samtals och massageterapeut.

Att se saker växa har alltid varit viktigt för mig oavsett om det har varit växter eller människor så steget mellan dessa yrken är egentligen inte särskilt långt. Att kombinera samtals- och massageterapi är mycket effektivt då det ger en helhetsbehandling av både kropp och själ.

Är du intresserad att läsa mer om kombinationen samtals- och massageterapi läs min uppsats Massageterapi i kombination med SER-terapi.

Jag har behandlingsansvarsförsäkring (behandlings skadeförsäkring) och följer sekretesslagen.

massage norrköping

Massageterapi – Priser

Massage Norrköping Svensk klassisk massage och Idrottsmassage

Tid: 60 min Pris: 700 kr
Tid: 30 min Pris: 400

Avbokningsregler:

Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

Samtalsterapi – Priser

Samtalsterapi Tid: 55 min, Pris: 850 kr
Parterapi Tid: 90 min, Pris: 1600 kr
Regressionsterapi/Hypnos Tid: 90 min, Pris: 1200 kr

Företag får inkomma med förfrågan

Avbokningsregler:

Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

Massageterapi – Priser

Massage Norrköping Svensk klassisk massage och Idrottsmassage

Tid: 60 min Pris: 700 kr
Tid: 30 min Pris: 400

Avbokningsregler:

Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

Samtalsterapi – Priser

Samtalsterapi Tid: 55 min, Pris: 850 kr
Parterapi Tid: 90 min, Pris: 1600 kr
Regressionsterapi/Hypnos Tid: 90 min, Pris: 1200 kr

Företag får inkomma med förfrågan

Avbokningsregler:

Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras hela kostnaden.

BOKA TIDEN VIA

BOKA DIREKT

Massage Norrköping med Svensk klassisk massage
och Idrottsmassage

Massage Norrköping med Svensk klassisk massage och Idrottsmassage vilket är en djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem.Massage Norrköping Svensk klassisk massage är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande.

Info
070-76 44 673
info@kbam.se
556952-5461

Adress
Kneippens vårdcentral
Kneippgatan 4
603 36 Norrköping

Webb
Facebook

Instagram
linkedin

Försäkrad
Jag har behandlingsansvarsförsäkring och följer sekretesslagen.