Norrköping Samtalsterapi

Anledningarna att gå i Norrköping samtalsterapi kan vara många, till exempel att komma ur livskriser, bearbeta sorg, hantera relationer till sig själv, sin partner, föräldrar, barn och kollegor. Det kan även handla om att hantera ångest, oro eller stress. Alla anledningar och orsaker är lika viktiga. Att arbeta med att utveckla sig själv, att få en bättre insikt i relationen till oss själva och till andra, att lösa upp känslomässiga och mentala ”knutar” är värdefulla investeringar i Dig själv.
Genom att gå i norrköping samtalsterapi kan Du få de rätta verktygen för att utvecklas, bryta mönster och förändra. Allt detta leder vidare och gör så att vi kommer framåt. Att gå i samtalsterapi är en investering för framtiden.

norrköping i samtalsterapi
massage norrköping

Massage Norrköping utgörs av Svensk klassisk massage och Idrottsmassage

Massage Norrköping utgörs av svensk klassisk massage och idrottsmassage vilket är djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem. Syftet är att mjuka upp musklerna och få igång blodcirkulationen i dem.

SER-terapi Norrköping

Inom SER-terapi Norrköping arbetar jag som SER-terapeut. Detta innebär att jag arbetar med att hjälpa människor att se sig själva i sitt nuvarande sammanhang utifrån sin historia och sin önskade framtid.
Vi tittar tillsammans på olika livsskeden som lett fram till den plats där personen befinner sig nu och vart den önskar nå i framtiden, allt detta görs i relation till personen själv och sin omgivning.
SER-terapin utgår ifrån att människan är en helhet av kropp, själ, intellekt och känsla och denna helhet samverkar i relationen till oss själva och andra. Målet med terapin är att hitta hem i sig själv och i sina relationer.
Jag arbetar både med individuell- och parterapi. Jag följer sekretesslagen.

Är du intresserad, läs mer om SER-terapi.

Hypnos Norrköping

Hypnos Norrköping arbetar med hypnoterapi vilket består av två delar – hypnos och psykoterapi. Hypnos är ett tillstånd i vilket en klient kan komma åt blockeringar av låst energi som finns i det förflutna. För att sedan kunna släppa taget om dessa blockeringar och få de färdigheter klienten behöver för att nå den framtid som hen vill ha krävs ett terapiförlopp vilket är en typ av psykoterapi.
Med hjälp av hypnosen försätts alltså det medvetna sinnet på paus genom avslappning och vi kan då arbeta direkt med klientens undermedvetna sinne. När vi nu har skapat förutsättning för en inre kommunikation har vi möjligt att påverka känslor, tankar och beteenden som klienten har. Viktigt att vet är att ingen kan tvingas att göra eller säga saker emot sin vilja i hypnosen.

Hypnoterapi passar bra för följande fall:

Om du vill förbättra din självkänsla
Om du vill uppnå dina mål
Om du vill hitta din kreativa känsla
Om du vill leva i nuet och släppa taget om saker som hänt i det förflutna
Om du vill förändra en känsla (t.ex. rädsla) som du upplever hindrar dig
Om du/ni vill förändra ett beteende (t.ex. kontrollbehov, svartsjuka) som du/ni upplever hindrar dig/er

Viktigt att veta är att jag inte behandlar/botar sjukdomar, det är vården till för. Jag arbetar för att hjälpa människor att utveckla sig själva.

Massage Norrköping med Svensk klassisk massage
och Idrottsmassage

Massage Norrköping med Svensk klassisk massage och Idrottsmassage vilket är en djupgående massage där vi fokuserar på att behandla de muskler som är spända och bidrar till dina problem.Massage Norrköping Svensk klassisk massage är uppmjukande, cirkulationshöjande och värkdämpande.